> > Jabatrah Motel

Jabatrah Motel

Hotel
 +60 4 7330322
Jalan Sultanah Sambungan, Shahab Perdana, Alor Setar, Alor Setar - 05150

Write Review

You might also like