> > Hai Tien Hotel

Hai Tien Hotel

Hotel
 +60 7 4315260
No. 25 Jalan Rahmat, Batu Pahat, Batu Pahat - 83000

Write Review

You might also like