> > Hotel D'Impian Inn

Hotel D'Impian Inn

Hotel
 +60 7 4532744
No. 12,Jalan Cempaka 3,Parit Raja, Batu Pahat, Taman Cempaka Biru, Parit Raja, Batu Pahat - 86400

Write Review

You might also like